A A A K
SmodBIP

Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy

Witamy na stonach biuletynu informacyjnego Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"

Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

15.01.2018

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm,) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które przewiduje przeprowadzić w roku 2018.

ZP/6/2017 - OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20.12.2017

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/6/2017, Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego do Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7.

ZP/6/2017 - INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

20.12.2017

Otwarcie ofert na : Dostawę oleju opałowego do Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7, nr sprawy: ZP/6/2017

ZP/4/2017 - OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

19.12.2017

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/4/2017 Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych do Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych.Opublikował: Michał Werszner
Publikacja dnia: 19.11.2013
Podpisał: Michał Werszner
Dokument z dnia: 22.09.2010
Dokument oglądany razy: 79 059