A A A K
SmodBIP

ZP/4/2017 - OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

19.12.2017

Numer sprawy ZP/4/2017 Sromowce Wyżne dn. 19.12.2017 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/4/2017 Nazwa zadania: Dostawa artykułów spożywczych do Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych. Działając na podstawie art. 91 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia :

Pakiet Nr 1 - Mięso i wędliny oferta Nr 2
1. Podhalańskie Centrum Dystrybucji

„SALAMI” Spółka Jawna
K. Stolarczyk & J. Stolarczyk
ul. Kolejowa 172
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 63 884,30 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

Pakiet Nr 2 – Artykuły Mleczarskie –oferta Nr 6
1. ATMO Sp. z o.o.

Składowa 8 B
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 40 896,52 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

Pakiet Nr 3 –Pieczywo – oferta Nr 4
1. Piekarnia Ciastkarnia Piotr Żarnecki

Rynek 25
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 22 690,16 zł
Liczba pkt w kryterium cena: 100

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

Pakiet Nr 4 - Artykuły spożywcze – oferta Nr 6
1. ATMO Sp. z o.o.

Składowa 8 B
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 37 550,82 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

Pakiet Nr 5- warzywa i owoce- oferta Nr 1
1. P.P.H.U. „ZZ” spółka jawna, Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław

Kilińskiego 58
33- 300 Nowy Sącz
Cena oferty netto: 27 061,40 zł
Liczba pkt w kryterium cena: 100

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

2. ATMO Sp. z o.o. – oferta nr 6

Składowa 8 B
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 28 605,80 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 94,60

Pakiet Nr 6 - mrożonki warzywa i owoce, ryby - oferta Nr 3
1. SAMAR Spółka z o.o.

ul. Tarnowska 113
33-300 Nowy Sącz
Cena oferty netto: 10 305,70 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

2. ATMO Sp. z o.o. – oferta nr 6

Składowa 8 B
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 11 878,18 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 86,76

Pakiet Nr 7 – jaja konsumpcyjne –oferta Nr 5
1. F.H.U. ZYCH

Adam Zych
ul. Krasińskiego 55
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 7 000,00zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu
i miejsca podpisania umowy.

2. ATMO Sp. z o.o. – oferta nr 6

Składowa 8 B
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 7 980,00 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 87,72

Pakiet Nr 8 – woda mineralna –oferta nr 6
1. ATMO Sp. z o.o.

Składowa 8 B
34-400 Nowy Targ
Cena oferty netto: 3 570,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

Ponadto zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę artykułów spożywczych do Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, nr sprawy: ZP/4/2017 nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Zatwierdził:
Dyrektor Zamawiającego
Grażyna Iber -Wojtanek

www.orlegniazdo.eu/bip/pliki/2017/ZP/4/2017-12-19-155640.pdf

Opublikował: Michał Werszner
Publikacja dnia: 19.12.2017

Dokument oglądany razy: 637
« inne aktualności