A A A K
SmodBIP

ZP/6/2017 - INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

20.12.2017

Numer sprawy ZP/6/2017 Sromowce Wyżne dn. 20.12.2017

 
INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje poniżej informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Otwarcie ofert na : Dostawę oleju opałowego do Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7, nr sprawy: ZP/6/2017 odbyło się w dniu 20/12/2017 r. o godz. 10:15.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 130 500,00 zł netto.

Oferty złożone w postępowaniu:

 1. OLMA Sp. J. Elżbieta Mastalerz, Marek Mastalerz, Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja, 33 -300 Nowy Sącz, ul. M. Skłodowskiej 32
  1. Cena netto – 103 500,00 zł.
  2. Termin wykonania – zgodnie z § 5 umowy.
  3. Warunki płatności – zgodnie z § 4 pkt. 1 umowy.
 2. EUROSPED PALIWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, 41-902 Bytom, ul. Dworska 6
  1. Cena netto – 101 250,00 zł.
  2. Termin wykonania – zgodnie z § 5 umowy.
  3. Warunki płatności – zgodnie z § 4 pkt. 1 umowy.

Zatwierdził
Dyrektor Ośrodka
Grażyna Iber – Wojtanek

www.orlegniazdo.eu/bip/pliki/2017/ZP/6/2017-12-20-120632.pdf

Opublikował: Michał Werszner
Publikacja dnia: 20.12.2017

Dokument oglądany razy: 686
« inne aktualności