A A A K
SmodBIP

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

15.01.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm,) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które przewiduje przeprowadzić w roku 2018.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy) Przewidywany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia PLN (netto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym.
1 Sukcesywna dostawa środków żywności Dostawy Przetarg nieograniczony 228 000,00 IV
2 Kompleksowa dostawa oleju opałowego Dostawy Przetarg nieograniczony 130 500,00 IV

Sromowce Wyżne, 15.01.2018 r.

Zatwierdził:

………………………………
(dyrektor Ośrodka)

Opublikował: Michał Werszner
Publikacja dnia: 15.01.2018

Dokument oglądany razy: 634
« inne aktualności