A A A K
SmodBIP

ZP/6/2017 - OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20.12.2017

Numer sprawy ZP/6/2017 Sromowce Wyżne dn. 20.12.2017 r.


OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/6/2017, Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego do Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo w Sromowcach Wyżnych, ul. Nad Zalew 7.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 2

EUROSPED PALIWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa,
41-902 Bytom,
ul. Dworska 6
Cena oferty netto: 101 250,00 zł
Liczba pkt. w kryterium: 100 pkt

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy .

Ponadto zawiadamiamy. że z postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju opałowego do Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone.


Dyrektor Ośrodka
Grażyna Iber - Wojtanek

www.orlegniazdo.eu/bip/pliki/2017/ZP/6/wyb%c3%b3r%20ofert.pdf

Opublikował: Michał Werszner
Publikacja dnia: 20.12.2017

Dokument oglądany razy: 690
« inne aktualności