A A A K
SmodBIP

Status prawny

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych, zwana dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy.
Działa na podstawie Uchwały nr XCII/2700/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010 roku oraz przepisów o systemie oświaty, finansach publicznych i Statutu.

  1. Ośrodek jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą – placówką wychowania pozaszkolnego.
  2. Organem prowadzącym Ośrodek jest m.st. Warszawa.
  3. Ośrodek jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.
  4. Ośrodek może używać skrótu nazwy w brzmieniu: Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych.
  5. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
  6. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
  7. Ośrodek prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z odrębnymi przepisami.
  8. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.


DYREKTOR Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo”
Grażyna Iber-Wojtanek

ul. Nad Zalew 7
34-443 Sromowce Wyżne
tel. (+48 18) 541 77 45
tel./fax (+48 18) 262 97 88
e-mail biuro@orlegniazdo.eu

NIP: 735-28-34-185
Regon: 121392064Opublikował: Michał Werszner
Publikacja dnia: 07.05.2015
Podpisał: Michał Werszner
Dokument z dnia: 01.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 863